Aby osiągnąć określone rezultaty (KPI) stosuje różne formy wsparcia rozwojowego: konsultacje, szkolenia, coachingi i inne. Bardzo duży nacisk kładzie na przygotowanie, realizację i analizę efektów biznesowych zrealizowanego projektu. Specjalizuje się w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu.

Certyfikowany trener The New World Kirkpatrick Model Certyfikowany trener The New World Kirkpatrick Model

Główne branże

Bankowość
Ubezpieczenia
Informatyka
Turystyka
Bankowość
Ubezpieczenia
Informatyka
Turystyka